Детските градини във Врачеш, Скравена и Литаково спечелиха проект по националната програма "Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование, финансирана от Министерство на образованието и науката. В трите детски заведения вече са доставени и монтирани интерактивни дъски.


Чрез прилагане на ИКТ в работата на педагозите с децата от най-ранна детска възраст, образователните ситуации ще станат по-привлекателни, приятни и резултатни. Малчуганите ще бъдат по-активни и концентрирани, тъй като самите те ще пишат, рисуват и показват по различен начин своите знания и умения. За тях ще бъде интересно и забавно да се обучават по съвременен начин.


Иновативните и креативни пътища за обучение са свързани с нови мултимедийни инструменти, подкрепящи творчеството с приложението на съвременни методи на преподаване и формиране на умения.