По предложение на съветника  от ГЕРБ Дамян Маринов, Общинският съвет взе решение за създаване на работна група от петима човека – трима общински съветници и двама служители на общината, която да определи приоритетните точки/зони, в които да бъде изграден безплатен безжичен Интернет достъп в община Ботевград по програма WIFI4EU на ЕК.  За членове на работната група бяха избрани вносителят на предложението – Дамян Маринов, Еленко Иванов и Цветан Цолов. Общинското ръководство ще определи с кои общински служители ще бъде попълнен съставът на групата. 


„Чрез WIFI4EU Европейската комисия иска да насърчи безплатния достъп до безжичен Интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като площади, паркове, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове, музеи навсякъде в Европа. За периода 2017 – 2019 година бюджетът на схемата WIFI4EU е 120 милиона евро. Чрез WIFI4EU ще се подпомогне инсталирането на съвременно Wi-Fi оборудване на обществени места. 


Община Ботевград вече обяви, че е една от първите регистрирани общини, които чакат официална покана, което се очаква след около два месеца. Конкретните локации /зоните/, в които ще се осъществи изграждането на безжична връзка и безплатен достъп до Интернет се уточняват в етапа на кандидатстването”, посочва в докладната съветникът Дамян Маринов.