На 9 декември в ПГТМ „Христо Ботев“ се проведе училищен кръг на национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“. Организатор на събитието е Министерство на образованието и науката в партньорство с търговска верига за електронни компоненти и измервателна техника „Елимекс“ - гр. Горна Оряховица.


Участие в състезанието взеха учениците от 12 „а“ клас - специалност „Компютърна техника и технологии“: Цветомира Цанкова, Елена Тодорова, Радостина Цветкова и Петьо Петров. Възпитаниците на учебното заведение получиха грамоти и подаръци от фирма „Елимекс“.


Задачите в състезанието се разработват от изпитната комисия и включват решаване на тест и изпълнение на практическа задача, свързана с електрически монтаж на печатна платка по дадена схема.


Състезанието по приложна електроника „Мога и зная как” е ежегодно и се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии от направления „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“ и „Компютърни науки" /Системно програмиране/. Също така цел на надпреварата е да се поставят учениците в конкурентна среда, което да стимулира развитието им в областта на електрониката, както и да се осигурят условия за реализация на знанията и уменията на учениците чрез участието им в състезателни прояви.


Училищното ръководство поздравява всички участници и техните ръководители – инж. Нина Петкова и инж. Димитър Иванов с доброто представяне.


Нека им пожелаем успех и късмет и в следващите етапи на състезанието.