От края на миналата седмица, Регионалният инспекторат по образование /РИО/ - София-регион обяви конкурс за директор на ТПГ „Стамен Панчев“ – Ботевград.


Конкурсът се провежда в три етапа: допускане по документи; писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността; интервю.


Документи се приемат от 20.04.2018 г. до 21.05.2018 г. (вкл.) в Регионално управление на образованието – София-регион, адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" №125, бл. 5, ет. IV, стая 404.


Заповедта за обявяването на конкурса е подписана на 16.04.2018 г. от Росица Иванова, началник на РУО – София-регион.


В момента временно изпълняващ дължността "директор" на ТПГ „Стамен Панчев“ е инж. Катя Ценева. Тя бе назначена, след като дългогодишният директор на училището - инж. Соня Малинчева, се пенсионира.