до
НАТАЛИЯ ЦВЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ЕТРОПОЛЕ
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТКОВА,
УВАЖАЕМИ УРЕДНИЦИ;
Приемете моите най-сърдечни поздравления по
повод Вашия професионален празник - Денят на
музеите!
Осемнадесети май е ден на признание към всички
Вас! От Вашата всеотдайност и професионализъм зависят
съхранението, опазването и популяризирането на
културното ни наследство. Вашата родолюбива дейност е
високо ценена, защото е пазител на българщината!
От сърце Ви желая да бъдете живи и здрави!
Запазете дълго време огъня на духовността, за да може да
бъде предаден на идните поколения!
Честит празник!


С уважение,
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ