Дискусионен форум „Образование и бизнес - заедно за бъдещето на местната общност“ се проведе вчера в малкия салон на НЧ „Христо Ботев 1884“ – Ботевград. Той бе организиран от Община Ботевград. В началото Стефани Кръстева – водещ на срещата, запозна присъстващите с програмата на форума.


„Тази инициатива започна преди една година. Виждате, че продължаваме да я развиваме, и то не като намерение, а като реалност. Искаме да водим един активен диалог между общинска администрация – в ролята на посредник, средните и висшите учебните заведения, които се намират на територията на общината и представители на най-големите предприятия, работещи на наша територия. Мисля, че към настоящия момент, най-краткият път между училище и работа не е намерен, не е извървян по най-оптималния начин. С тези срещи целим да установим причините за това, да ги коментираме и да направим така, че училищата да подготвят достатъчно квалифицирани служители, специалисти и работници за местните производства“, - каза при откриването на дискусионния форум кметът на Община Ботевград - Иван Гавалюгов. 


На форума присъстваха: Вергиния Йорданова – старши експерт по професионално образование и обучение РУО – София регион, Стефка Граматикова – секретар на Община Ботевград, Павлинка Радойска – ръководител катедра “Компютърни системи и технологии“ при Колежа по енергетика и електроника към Техническия университет - база Ботевград , Даниела Колева – директор на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров”, инж. Катя Ценева - директор на ТПГ „Стамен Панчев“, Иван Николов - директор на ПГТМ „Христо Ботев“ - Ботевград, Борислава Хаджийска - ВрИД директор на Професионална гимназия по туризъм – Самоков, инж. Величка Баланова - директор на Аграрно-техническа професионална гимназия – Златица, Гергана Висариева – ръководител техническо обучение в Аурубис България АД – Пирдоп, както и представители на местните фирми: IMI, Sensata, GE Pharmaceuticals и Siemens.


Дискусионният форум се проведе в две части - „Общинското образование - тенденции и перспективи“ и „Кариерно ориентиране - дуално обучение“. Той продължи с близо един час повече от предвиденото по програма време. Присъстващите работодатели бяха единодушно и по отношение на това, че специалностите в училищата не са съобразени с нуждите на производствените дейности, съсредоточени на територията на Ботевград.  В крайна сметка и бизнесът, и училищата заявиха, че са отворени за диалог и сътрудничество.


Преди началото на дискусионния форум учебните заведения и представителите на местния бизнес бяха разположили пред сградата на общината свои щандове, на които представиха съответно възможностите за обучение след 7 клас и свободните работни места в регионалните производства.