Скоро ще започне реконструкция на градския форум. Предвижда се там да бъдат обособени търговски обекти и детски площадки. За да се избегнат пречките с адресната им регистрация, градският форум ще бъде именуван на площад “Форум”.

За реализация на проекта за архитектурно и градоустройствено оформяне на централна градска част “Форум” и околното пространство са предвидени 400 000 лв. в бюджета на общината за тази година.