Температурата е измерена в 14 часа в метеорологичната станция в Ботевград. Влажността на въздуха е много ниска – около 30 процента.
Тази сутрин в 7 часа е било 11 градуса, така че температурната разлика само за няколко часа е 25 градуса.
“Необичайно топло е за септември. Обичайните температури за този месец са около 25-30 градуса” – заяви метеороложката Величка Джамбазка. Тя прогнозира, че топлото и сухо време ще се задържи до към 15 септември.