Приемът на документи по ОП „Региони растеж” за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради изтича на 8 юни. Интересът от страна на гражданите е голям. Внесени са десетки заявление, а в същото време финансовият ресурс, с който Министерството на регионалното развитие и благоустройството разполага по оперативната програма, е доста ограничен. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешната редовна среща с местните медии. Той разясни, че Община Ботевград и още 27 общини от четвърто йерархично ниво кандидатстват на конкурентен принцип за остатъка от средствата на ОП „Региони в растеж”, Приоритетна ос 2 – въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради, а той е 38 000 000 лева. 


„За разлика от първата покана, когато Община Ботевград, както и всички останали общини от четвърто йерархично ниво, бе директен бенефициент с конкретна сума, заделена на база на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, този път има една остатъчна сума, която ще бъде разпределена на 28 общини. Можем да внесем неограничен брой проектни предложения на стойност от 200 000 до 1 200 000 лева. Към настоящия момент Община Ботевград възнамерява да включи в проектите си няколко общински сгради – ОУ „Св. св Кирил и Методий” и ДГ „Кокиче” в ЖК „Изток”, физкултурният салон на прогимназиален етап на ОУ „Никола Вапцаров”. Отправили сме покана към Районното управление за включване на сградата на полицията в проект, военния клуб, който се намира на площад „Незнаен воин”, и сградата на Данъчното. Сградите на държавната администрация са допустими, но те сами трябва да си изготвят обследванията и проектите. Оттам нататък в проекти ще бъдат включени жилищни сгради. Заявления са подали над 30 жилищни сгради. Голяма част от тях ще бъдат включени в обследването. Много е важно сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, преди да подадат заявления, да се запознаят с критериите за подбор, които са обявени на страницата на общинската администрация в Интернет – botevgrad.bg, за да преценят дали въобще има смисъл да кандидатстват.  Един от основните критерии е сградите, които в предходния етап – в първата покана през 2016 год., подадоха проектни предложения, но поради ограничените финанси на програмата не бяха включени в проекти, да бъдат с приоритет. Става дума за 17-18 жилищни сгради. Програмата дава приоритет и на броя апартаменти в жилищната сграда”, обясни кметът Иван Гавалюгов. Тоя заяви, че прави това разяснение, тъй като в общината непрекъснато постъпват запитвания дали въобще има смисъл да се кандидатства. 


„Няколко лица и организации изготвят  заявления и документация срещу съответното заплащане. За да не останат с усещането и впечатлението, че е достатъчно да внесеш само едно заявление, още повече, че ще бъде финансиран този проект – това е другата причина, поради която правя това разяснение ”, допълни Иван Гавалюгов. 


Кметът заяви още: „Ще се постараем да отговорим в максимална степен на заложените критерии, така че да има по-голям шанс проекти от Община Ботевград да бъдат одобрени. Моят призив към гражданите е преди да подадат заявления, да се запознаят с основните критерии за подбор на многофамилни жилищни сгради, и  да обмислят добре какви са реалните им шансове да получат финансиране  по ОП „Региони в растеж за въвеждане на мерки за енергийна ефективност”.


Повече за процедура „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ – оттук: http://botevgrad.bg/ads/view/otvorena-e-za-kandidatstvane-protsedura-energiyna-efektivnost-v-perifernite-rayoni-2-655