Изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в Ботевград е една от основните цели, заложени в Плана за развитие на общината за тази година. За реализирането й се работи активно – увери кметът Георги Георгиев. Той съобщи, че финансирането за пречиствателната станция ще бъде осигурено от европейските фондове. Проектът е подготвен и се очаква до края на годината да получи оценка. Ако бъде одобрен, изграждането на пречиствателната станция за отпадни води ще започне през 2009 год.