3а периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Общинско предприятие „Боженишки Урвич“ е осигурявало на граждани условия за отдих, празнуване на юбилеи, тържества, родови срещи, провеждане на спортни лагери, пленер на изкуствата, делови срещи.


През отчетния период е монтирана хидрофорна уредба и е осигурено резервно водоподаване в сградата. Извършен е ремонт на стълбищата, както и подмяна на повредени плочки на терасата пред ресторанта. Ремонтиран е резервоарът за питейна вода. 3акупен от Община Ботевград е лекотоварен автомобил „Рено Канго“, който е предоставен за ползване от общинското предприятие.


Приходите от субсидия за 2017 г. са в размер на 56 993 лева. От собствена дейност, след направени удръжки, предприятието е спечелило 37 264 лева. Само за сравнение – за 2016 г. тази сума е била 31 147 лв., което е с 6 117 лв. повече. От приложената справка е видно, чрез за 2017 година разходите на предприятието възлизат на 94 257 лева. /субсидия + собствени приходи/, т.е. няма превишаване на определения бюджет от 98 257 лв.  


„В сравнение с предходните две години се наблюдава ръст на приходите от собствена дейност на предприятието, което е доказателство за правилната политиката в неговата работа. 3а тази година предстоят неотложни дейности по довършване на ремонта на останалите неремонтирани хотелски стаи на втория етаж, монтиране на душове до басейна, закупуване на агрегат за ток, преустройство на камината с оглед на отопление в ресторанта и други дейности”, се посочва още в отчета, който ще бъде разгледан на редовното заседание на Общински съвет Ботевград на 28 юни - четвъртък.