„Боженишки Урвич“ е добре позната крепост, паметник на недвижимото културно наследство от национално значение и най-важниятт обект на културен туризъм в община Ботевград. Надписът на Севаст Огнян свидетелства за важната роля, която крепостта играе в края на XIV в., когато тя е една от последните огнища отстояващи българската независимост.


През месец август 2023 г. се проведоха малки по размер археологически разкопки, които са инициирани от Исторически музей – Ботевград, и подкрепени единодушно от ръководството на Община Ботевград и Общински съвет - Ботевград. "Това са първите археологически разкопки на обекта от 1988 г. насам и повод да се окачествят като успешна стъпка по отношение на грижата за културното ни наследство", изтъкват от музея.


Основната цел на  екипа бе да се почисти целия обект и да се направи аварийна теренна консервация на няколко сектора. Назряла бе нуждата да се иззида лицето на най-външната крепостна стена, разрушена на две места, поради опасност този процес да продължи и да доведе до свличане на цялата стена. Това усложни задачата по укрепителните дейности.


За съжаление през зимата са били извършени и иманярски набези на четири места, които също създават предпоставки за опасност за туристите и архитектурните останки. Благодарение на работата на археологически екип в състав гл. ас. д-р Методи Златков – НАИМ при БАН, д-р Николай Димитров и Рени Петрова – ИМ-Ботевград и техните реставратори-консултанти е направена теренна консервация на изброените проблемни участъци и крепостта може отново да посреща своите посетители в добро състояние.


Освен теренната консервация и свързаните с нея изкопни работи е проучен нов участък от крепостната стена с дължина от два метра в североизточни сектор на крепостта. Работата там доказа, че тази част от крепостната стена е построена в периода V – VI в.


По време на разкопките се откриват малобройни, но ценни артефакти (фрагментирани керамични съдове, бронзови монети, фибула от периода V-VIв.), които ще обогатят фонда на музея в Ботевград.


Намерението на археологическия екип е да продължи работа и през следващата година, за да може да се довърши започната от предходниците им работа по проучване, реставрирането, експонирането и социализирането на този безценен български археологически обект.