ДО
Г-Н ГЕОРГИ СТАМЕНОВ
И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РУ на МВР – Етрополе


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАМЕНОВ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР,


Приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 5 юли – Професионалния празник на МВР.
Искам да изразя нашата признателност за това, че всички Вие безрезервно и всеотдайно изпълнявате своя дълг към обществото. Убеден съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката Ви професия.
Желая на Вас и Вашите семейства здраве, благоденствие, бъдещи професионални и лични успехи!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение,


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ