„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Машинен оператор/пречиствателни станции


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Познания по „Химия“ ще се считат за предимство;
Мотивация за работа и спазване на трудовата дисциплина;
Способност за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование изисквано за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс-гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 19.07.2018г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. 
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.