„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността
Барман
Комплекс „Етрополия“ - гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Средно образование;
Професионален опит на подобна длъжност;
Добро владеене на английски език (говоримо) е предимство;
Отлична компютърна грамотност и опит със специализиран софтуер;
Организираност, отговорност и умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Кандидатите, поканени за провеждане на интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование изисквано за длъжността.


Месторабота: Комплекс „Етрополия“ - гр. Етрополе
Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 12.08.2018 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
„ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД, само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора, изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД.