Фирма „БМ-Груп-Инженеинг“ е обжалвала пред Комисията за защита на конкуренцията класирането на кандидатите за изпълнение на обществената поръчка за реконструкция на градския парк – етап 2. Поради тази причина реализацията на проекта временно ще бъде стопирана, до произнасянето на националния орган. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов на днешната среща с местните медии. 


„Възможно е да последва и обжалване пред ВАС, което също ще отнеме време, а строителният сезон е в разгара си”, допълни той и съобщи, че в тази връзка възнамерява да внесе допълнителна докладна в Общинския съвет за пренасочване на по-голяма част от средствата, заложени в Бюджет 2018 на Община Ботевград за изпълнение на етап 2 от проекта за реконструкция на парка, за ремонт на детските градини в селата. За тях общината е кандидатствала с проекти към Националния доверителен екофонд. Проектните предложения са одобрени, но от фонда са заявили, че на този етап нямат постъпления от продажби на въглоредни емисии и не могат да осигурят финансиране на ремонтните дейности.


„Детските градини в селата се посещават целогодишно. Единственото време, в което може да се работи, без да се нарушава процесът на отглеждане и обучение на децата, е летният период. Затова взехме спешно решение, с оглед развитието на ситуацията с обжалването на решението за избор на изпълнител на реконструкцията на градския парк и с оглед липсата на средства в Националния доверителен екофонд, с които очакваме да финансираме ремонта на детските градини в селата, да пренасочим една съществена част от средствата за градския парк, които са в размер на около 662 000 лв., за ремонт на детските градини”, обясни кметът Гавалюгов. 


Кои фирми бяха класирането в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 2 - Централна площадна част", може да прочетете тук: http://botevgrad.com/news/73617/Izbraha-firma-izpalnitel-na-rekonstrukciyata-na-Gradski-park--Etap-2/.