Освен празник, прочул се далеч зад пределите на Родината ни, етрополските зетьове вече имат и свой музей.
Поводът е пропадналото, поради лошото време, тазгодишно издание на празника и навършените на 7 юли т.г. 10 години от смъртта на „бащата на празника” Николай Колев.
Мястото на музейната сбирка е там, където й е мястото – къщата в която живя и твори Николай Коев.
Инициаторите са Иванка Антонова – неуморен организатор, Георги Георгиев -предоставил всички изложени материали, Теменужка Овчарова, Иван Хлебаров и Лъчезар Лазаров, които със своя труд, ентусиазъм и почит създадоха нещо прекрасно. 
Посетителите могат да видят снимки, предмети, дрехи, книги, спомени, архивни материали, които са свързани с историята на празника и с живота на Николай Коев.
Тук е бюрото и пишещата машина на твореца – писателя, драматурга, режисьора, артиста и почетния гражданин на Етрополе.
Много от материалите, свързани с неговото дело, с историята на празника и снимки  с организаторите и участниците през годините, се намират в Етрополския исторически музей.
Разработва се идеята тази изложба-музей на етрополските зетьове да се обособи като филиал на Историческия музей, за да може всички материали да се предоставят периодично на вниманието и интереса на повече граждани.
Тази вечер, 26 юли 2018 г., беше откриването на Изложбата-музей на етрополските зетьове в присъствието на председателя на Общинския съвет Марин Маринов, представители на общинска администрация, общински съветници, представители на организационния комитет на Празника на етрополските зетьове и най-вече на хората, „виновни” посетителите да могат да надникнат в „работилницата” на празника и да се докоснат до нещо уникално, което не може да се види на друго място. Да се докоснат до сърцето и да отдадат с достойнство своето уважение към човека и твореца  Николай Коев-Кофето.
В непринуден разговор след откриването се лансираха нови идеи и инициативи, които ще спомогнат за разширяване на експозицията, и които биха се реализирали в бъдеще.
Между другото, основната идея е била изложбата да се подреди в пристройката към къщата – в „килията”, както я наричаше Кофето. Да се възстанови предишния изглед на двора, с чешмата и другите предишни насаждения и тревна площ.
С реализирането на тази тази изложба, името на Николай Коев-Кофето и останалото след него, се запечатва и ще се предава на идните поколения като част от историята на Етрополе и Празника на етрополските зетьове.
На вниманието на посетителите е предоставена Книга за впечатления, инициативи и препоръки.


Отделно, организаторите приканват гражданите, който има нещо, свързано с Празника, с Николай Коев и с отделни участници в подготовката и в празниците през годините, да се обърнат към някого от инициативния комитет за този музей, за да се обогатява и в бъдеще сбирката му.