Днес управителят на МБАЛ - Ботевград е провел поредната среща с персонала на болницата. Д-р Филев е информирал подчинените си за хода на структурната реформа и за действията, които е предприел за покриване задълженията на лечебното заведение.

По време на срещата управителят на МБАЛ е заявил, че ще бъде безкомпромисен към лекарите, които практикуват в частните си кабинети през работно време. Д-р Филип Филев се заканил, че ще наказва с уволнение подобно нарушение – научи botevgrad.com.