Здравното министерство предлага разширяване на забраната за пушене на закрито, като занапред тя ще важи и за бездимните цигари и наргилетата. Освен това се променя дефиницията за закрито обществено място, така че в нея вече ще попадат и преградените с найлони тераси, тротоари и дворове.


Това предвиждат промени в Закона за здравето, публикувани от здравното министерство за обществено обсъждане. Те предвиждат още забрана да се предлагат на деца наргилета и продукти за тях.


Без наргилета и бездимни цигари на закрито 


Сегашната забрана за тютюнопушене на закрито се разширява, като занапред тя ще важи за „пушенето на тютюневи изделия и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“. За дефиницията на самите тютюневи изделия пък се прави препратка към Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и става ясно, че в това число попадат всички „изделия които могат да бъдат консумирани и са съставени дори и частично от тютюн“ - цигари, пури, тютюн, бездимни тютюневи изделия. Така пушенето на всички тези продукти и наргилетата ще бъде забранено в закрити помещения, ако бъдат приети промените. 


Преградените с найлони тротоари също стават закрито помещение 


Министерството предлага и промяна в дефиницията на закрито обществено място. „Закрито обществено място по смисъла на чл. 56 е всяко пространство, покрито с покрив и оградено с най-малко три стени/страни, независимо от наличието на отваряеми прозорци или други отвори, без оглед нa материала, използван за покрива, стените/страните и без оглед на това дали конструкцията е постоянно или временна“, гласи новият текст. 


„От въвеждането на забраната за тютюнопушене през 2012 г. сме свидетели на множество нарушения, които бяха обяснявани с произволното тълкуване на понятието за закрито място - през лятото се отваряха прозорците и се считаше, че даден обект вече не е закрит, а през зимата на тротоарните площи се изнасяха маси, които бяха плътно запечатвани с различни платнени или полиетиленови ограждения, в които се разрешаваше тютюнопушенето“, аргументират се от министерството. 


Както се закани още през миналата година, министерството въвежда забрана за пушене на закрито на наргилета, предлагането им и продажбата на продукти за тях на деца. 


Без наргилета за деца 


Както се закани още през миналата година, министерството въвежда забрана за пушене на закрито на наргилета, предлагането им и продажбата на продукти за тях на деца. 


„Целта на това предложение за законодателна промяна е опазване здравето на населението и в частност здравето на децата и подрастващите, чрез ограничаване предлагането и продажбата на деца както на тютюневи изделия, така и на изделия, свързани с тютюневите, а именно електронни цигари, контейнери за многократно пълнене, течности, съдържащи никотин, изделия за пушене, различни от тютюневи изделия, и изделия за водна лула, несъдържащи тютюн“, пише в мотивите. 


Защо е вредно наргилето? 


Мнението на експертите е, че при пушенето на наргиле (водна лула) потребителят вдишва токсични вещества, които се срещат и в стандартните цигари, но при наргилето въглените, чрез които се разпалва сместа, засилват вредите за здравето. 


Горенето при наргилето е съпроводено с отделяне на въглероден диоксид, въглероден моноксид (при непълно изгаряне), азотен диоксид, серен диоксид и твърди частици. 


Пушенето на наргиле е свързано с увреждане на дихателната система, сърдечносъдовата система, устната кухина и зъбите. Вдишването на въглероден моноксид води до припадъци и при някои пушачи поради острата интоксикация - до намаляване на преноса на кислород от кръвта в клетките, повишено кръвно налягане и увеличаване обема на сърцето. 


При хроничните пушачи на наргиле по-често се развива обструктивна белодробна болест и периодонтит (възпаление на венците със загуба на зъбите). За разлика от пушенето на цигара, при пушенето на наргиле значително е завишен рискът за здравето на потребителя, тъй като експозицията на организма на токсичната смес е много по-голяма от експозицията при пушене на цигара - до няколко десетки пъти повече. 


Системните нарушители ще бъдат затваряни 


При нарушаване на забраната за пушене на закрито повторно, се въвежда нов тип санкция, включваща затваряне на обекта за месец, като идеята е това да играя ролята на възпитателна мярка, посочват вносителите. „За периода, в който обектът е спрян от експлоатация, на видно място се поставя надпис, че обектът е спрян от експлоатация поради нарушаване на забраната за пушене, и се посочва срокът, за който е спрян“, пише в законопроекта. 


Който допусне в управляван от него обект извършването на нарушение се наказва с глоба от 300 до 500 лв. - ако е физическо лице, с имуществена санкция от 1 000 до 1 500 лв. - ако е едноличен търговец или с имуществена санкция от 3 000 до 5 000 лв. - ако е юридическо лице. При повторно нарушение размерът на глобата е от 500 до 1 000 лв. - за физическо лице, а размерът на имуществената санкция е от 1 500 до 3 000 лв. - за едноличен търговец и от 5 000 до 10 000 лв. - за юридическо лице. 


Все още не е ясно как ще успява недостатъчният брой инспектори на МЗ да обезпечава контрола над разширените забрани. Разширява се обаче кръгът на органите, които могат да участват в проверките за пушене на обществени места. Занапред наред с държавните здравни инспектори от регионалните здравни инспекции към контролните органи се включват и контролните органи на инспекцията по труда, контролните органи на областните дирекции по безопасност на храните, полицейските органи и лица, определени от кметовете на общините.