Темата за бездомните кучета отново е на дневен ред. Причината е, че техният брой непрекъснато расте. Почти ежедневно граждани сигнализират за изхвърлени малки кученца на различни места в града и селата. Този факт говори само за едно - безотговорно отглеждане  на домашни любимци. Повече от тях не са регистрирани, а това е задължително изискване, регламентирано в Закона за ветиринарно-медицинската дейност. 


„Извършват се две регистрация. Едната е при ветеринарен лекар, който поставя чип на животното. Следващата е в общината, като стопанинът заплаща едногодишна такса за регистрация в размер на 12 лева. От такса са освободени кастрираните кучета”, напомни Ева Нишева – еколог на Община Ботевград. Тя съобщи, че се предвижда промяна в Наредбата за определяне и администриране на такси, които не се определят със закон. Тази промяна касае размера на таксата за регистрация на куче. Идеята е тя да бъде увеличена от порядъка на няколко пъти. А колко точно, този въпрос подлежи на обсъждане. 


„Ако кастрацията на едно куче струва от 60 до 100 лева например, таксата трябва да е съизмерима, така че на собственика да е по-изгодно да си кастрира кучето, отколкото да заплаща всяка година по една немалка сума, обясни Ева Нишева. -Целта е да стимулираме хората с домашни любимци да си кастрират животните, за да не се получава неконтролирано развъждане. От този проблем страдаме абсолютно всички, срещайки изхвърлените безстопанствени кучата на улицата”, допълни тя. 


Екологът съобщи, че общината е започнала проверки в Ботевград и Зелени за регистрация на домашни кучета.”Идеята е да подсетим гражданите, че са длъжни да регистрират своите домашни любимци. За стимулиране на този процес д-р Черняшки обяви, че напълно безплатно ще извършва чипиране на кучета. Чиповете ще се предоставят от общината. Ако други ветеринарни лекари пожелаят да се включат с доброволен труд в кампанията, ще предоставим чипове и на тях”, обясни Ева Нишева. 


Тя напомни, че първата година след поставянето на чипа, съгласно Закона за зашита на животните, стопаните са освободени от плащане на такса.  


Ева Нишева напомни още, че когато разхождат своите кучета, собствениците трябва да носят у себе си паспорта на животното и да го показват на общинските органи, които ги проверяват. 


При неспазване на всички тези изисквания по Закона за ветеринарно-медицинската дейност се налагат глоби. За липса на чип глобата е 200 лева. По местната Наредба, по която кучето се регистрира в общината, глобата е в размер до 200 лева. 


Ком момента регистрираните кучета в общината не са повече от 30 на брой, съобщи Ева Нишева.