Поредният търг за продажба на 170-те декара от терена на бившия завод за автобуси „Чавдар” се проведе на 26 септември. Според неофициална информация, има избран купувач - "Мултиекс" ЕООД.  


Продажбата се осъществи чрез НАП Пловдив, офис Стара Загора. 1 522 706 лева бе определената начална тръжна цена. Частта от поземления имот бе предложена за продажба в едно с разположената в него четириетажна административна сграда със застроена площ от 481 кв.м по документ за собственост, а по кадастрална карта – 497 кв.м. Имотът е предназначен за производство и складова дейност.


Да припомним, че върху терена от 170 декара бе наложена възбрана в полза на община Ботевград. Причината е, че неговият собственик – Ангел Стойчев, дължи на общината близо 900 000 лева за местни данъци и такси. 


На брифинга с местните медии днес кметът Иван Гавалюгов съобщи, че и до него е достигнала неофициална информация за извършената продажба.


„Важно е да уточним, че става дума за идеални части  – около 80% от имота на бившия завод за автобуси „Чавдар”. Останалата част е собственост на държавата. Нямаме все още официална информация от НАП, тъй като е необходимо време за оформяне на протоколи, срок на обжалване и т.н. Предполагам, че през следващата седмица съвсем официално ще бъдем информирани за вече реализираната продажба", обясни кметът.


"За нас това е много добра новина по две причини. Едната е, че трябва да бъдат удовлетворени вземанията на общината. Втората, която не е по-маловажна, надявам се купувачът да развие този имот, а не просто да го препродаде или да го остави да пустее, както e в момента. Интересът на общината е в този имот да се развива производствена дейност и да се разкрият работни места”, коментира Иван Гавалюгов.