От началото на миналата седмица Регионално управлене на образование /РУО/ - София - регион обяви конкурс за директор на ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград и ОУ „Васил Левски“ – Литаково.


Документи се приемат от 28.09.2018 г. до 29.10.2018 г. (вкл.) в РУО на адрес: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" №125, бл. 5, ет. IV, стая 404.


Конкурсът ще се проведе в три етапа: допускане по документи; писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността и интервю.


Заповедта за обявяването на конкурса е подписана на 21.09.2018 г. от Росица Иванова. 


В момента временно изпълняващ длъжността „директор“ на ПГТМ „Христо Ботев“ – Ботевград е Иван Николов. Досегашният директор на училището в Литаково - Тодорка Петрова, се въползва от Закона за ранното пенсиониране. Тя ще остане на поста до провеждането на конкурса и назначаване на нов директор на учебното заведение. 


За още седем училища на територията на Софийска област са обявени конкурси за директори.Това са ПГ по керамика - гара Елин Пелин, ОУ „Христо Ботев“ - с. Лесново (общ. Елин Пелин), НУ „Тодор Влайков“ – Пирдоп, ОУ „Васил Левски“ – Правец, ПГ по туризъм и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Самоков и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Сливница.