Община Ботевград обяви обществена поръчка за зимно почистване и опесъчаване на общинските пътища. Те са 11 на брой с обща дължина 60 километра. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 69 990 лева без ДДС, а срокът на договора - 31 март 2019 г.


Средствата са осигурени от Министерство на финансите като трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа.


Оферти от кандидатите се приемат до 17:30 часа на 17 октомври 2018 г.