„Микра-Км” ЕООД ще почиства общинската пътна мрежа тази зима. спечели обявената на 10 октомври 2018 г. Местната фирма спечели обществената поръчка с предмет: „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на община Ботевград за зимния период 2018-2019 г.“.


В първоначално определения срок за подаване на оферти, а именно до 17:30 ч. на 17 октомври, постъпиха 4 предложения, направени от: „Ауто перфект груп“ ЕООД, „Европа 7“ ЕООД, „Грийн ленд форест“ ООД и „Микра-Км“ ЕООД.


До втори етап бе допусната само една фирма - „Микра-Км“, която спечели и обществената поръчка. Другите трима кандидати не бяха класирани поради пропуски в документацията. 


Заданието на обществената поръчка предвижда зимно почистване и поддържане на общински пътища на територията на община Ботевград. Това включва снегопочистване и опесъчаване на 11 пътища с обща дължина от 60 км.:


Новачене – Гурково- местност ”Бабина” – 7 км.


Литаково - Гурково – 3 км.


Радотина – Краево – 4 км.


Ръждавец – Липница – 7 км.


Липница –Дилковци, разклон ТСИ, мах. "Креща", мах. "Дилковци"


до път SFO 3054 – 5 км.


Липница – Елов дол и връзка с път SFO 2046 – 7 км.


 - Път Боженица – м. „Урвишка поляна” – 3,5 км.


Боженица – Курново – 5,5 км.


Скравена – манастир Св.Николай – 2 км.


Новачене – Ръждавец – Боженица – 12 км.


Рашково – Краево – 4 км.


Средствата за почистване на общинските пътища през зимата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Поддръжката на уличната мрежа в Ботевград, Зелин и селата през зимата ще се извършва от ОП БКС.