Както вече съобщихме, с Протокол № 8  т. 2, от 30.08.2018 г.  Общинският съвет-Етрополе разреши на Софийската фирма "ВЕЦ-С" ЕООД, представлявана от Стилиян Любенов Спасов, реализирането на МВЕЦ „Етрополе-ПВ“ 1, 2, 3, и 4, чрез използване на съществуващи съоръжения общинска собственост по трасето на довеждащия водопровод, изграждане на водопроводно отклонение за 4 бр. МВЕЦ в непосредствена близост до ОШ 1, ОШ 2, ОШ 3 и ОШ 4 в - ПИ №000469, ПИ №000574, ПИ №640597 и ПИ №640766. по КВС на гр. Етрополе, община Етрополе ЕКАТТЕ 27632.
На 11 октомври т.г. беше Общественото обсъждане, което се проведе в Многофункционалната зала на Народно читалище „Тодор Пеев -1871”.
В предвид на спецификата на разглеждания въпрос, дойдоха малко хора – предимно собственици на вече действащи мощности и специалисти в областта на енергетиката.
От страна на заявителите на проекта бяха управителят на фирмата Стилиян Спасов, проектантът Кирил Гоцев и ръководителят на проекта Божидар Белов.
В продължение на близо час Белов представи чрез презентация подробностите около същностната част на обекта.
Обсъждането не премина по познатия ни начин: официално представяне, изказвания, въпроси и отговори. Проведе се професионален разговор между хора, които си разбират от работата.
По-нататък предстои още едно представяне на същия проект.