Предвижда се най-късно до есента на 2009 год.Историческият музей и Градската художествена галерия да бъдат преместени в сградата на Районния съд. Дотогава правораздавателният орган ще се нанесе в новопостроената сграда зад ДНА.

За преместване на Историческия музей и Градската художествена галерия се заговори още в края на предишния мандат на сегашните управляващи. Във връзка с реализиране на идеята бе изготвено предложение до общината от директора на музея Теодора Тотева. Според нея сградата на Районния съд е подходяща за исторически музей и галерия, защото е една от най-старите в града и представлява архитектурна забележителност. Не е за пренебрегване и разположението й в центъра на Ботевград, което я прави удобна за посетители. 

До този момент преместването на Историческия музей и Градската галерия не е осъществено, тъй като се забави изграждането на новата сграда за Районния съд.