ПРОГРАМА:


ДАТА: 24.10.2018
МЯСТО: гр. Етрополе, пл. „Девети септември” 1


13:45 – 14:00 Регистрация и кафе за „Добре дошли“
   
14:00 – 14:30 Представяне на условията за кандидатстване по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Лина Савова - експерт „Комуникация и информация“ в ОИЦ-София
   
14:30 – 14:40 Въпроси и отговори
   
14:40 – 15:20 Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони.
Предстоящи процедури за кандидатстване.  
Мадлен Георгиева - експерт „Информационно обслужване и услуги“, ОИЦ-София
   
15:20 – 15:30 Въпроси и отговори