В Ботевград се проведе заседание на Постоянната комисия по здравеопазване на Националното сдружение на общините в Република България. Във форума взеха участие зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева, кметове и секретари на общини, управители на болници, медици и други.


Заседанието бе открито от кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов. В приветствието си той заяви, че един от най-важните въпроси, към които трябва да се подхожда с голямо отговорност и от държавната, и от общинската власт, е осигуряването на качествено здравеопазване в Република България, в частност в общините. Той изрази увереност, че ще се получи ползотворен диалог по наболели теми в сферата на здравеопазването, а предложенията, които ще постъпят в хода на заседанието, ще бъдат представени от зам.-министър Начева на национално ниво.


Приветствие към участниците в заседанието отправи и д-р Емил Кабаиванов – кмет на Карлово, член на УС на Националното сдружение на общините в Република България. Той благодари на Комисията по здравеопазване за добрата работа до момента и активната позиция, благодарение на която бяха увеличени цените на някои клинични пътеки.  Д-р Кабаиванов благодари и на екипа на здравното министерство за добрия диалог.


„Нашата обща задача е да съхраним тази част от българското здравеопазване, наречена общинско здравеопазване, и не само тази, разбира се, но е една от основните задачи. Защото, убеден съм, то няма алтернатива по много причини”, подчерта кметът на Карлово.


„Секторът е изключително тежък, но ние много разчитаме на Вашите съвети, съдействие и конструктивни предложения”, заяви в отговор зам.-министър Начева. Тя отправи апел към местните власти и управителите на общински болници да участват по-активно в дебатите, които се водят в сектора на здравеопазването.


Зам.-министър Начева запозна аудиторията с предприетите стъпки от Министерството на здравеопазването за оптимизиране разходите на болниците. По един от най-важните въпроси – цените на клиничните пътеки, тя съобщи, че не се предвиждат съществени промени. Обсъждат се евентуални промени в основния пакет, като идеята е да се коригират определени неравнопоставености, които, по нейни думи, не биха дали негативно отражение върху бюджетите на общинските болници.


С Наредба ще се определят финансови правила за работа на държавните и общински лечебни заведения. Ще бъдат определени критерии за качество на лечение и за проследяване на ефекта от него, като целта е да се въведе по-голяма отговорност на извънболничната помощ. Предвиждат се и редица мерки, свързани с лекарствата. „Целта е да се спре този изпреварващ темп на нарастване на разходите за лекарствата и да се прекрати практиката всички допълнителни средства да отиват само за лекарства, а да се осигури резерв и ресурс за реализиране на дейност”, посочи зам.-министър Начева.


По отношение на специализациите и човешките ресурси, също се върви в по-различна посока от предишни години, подчерта тя. На базата на здравната карта ще се определи къде има недостиг на специалисти по определени специалности. Министърът на здравеопазването ще определя насоката на специализация държавна поръчка. За целта има положителното отношение на финансовия министър за финансиране със средства от държавния бюджет на специализациите по определени медицински специалности, като лекарите ще бъдат задължени да работят по съответната специалност поне пет години. Предвижда се и възстановяване на обучението на парамедици за линейките. 


Ще се осъществява контрол върху това какви специалисти работят на повече от един договор. Целта е да се спре практиката, при която един лекар се води на договор в повече от една болница, за да може лечебното заведение да сключи договор с Касата. 


Министерството си е поставило амбициозна задача в срок от три месеца да бъде изготвена една обща наредба, която да съдържа медицинските стандарти по всички специалности, като те ще бъдат дефинирани по структура и съдържание. 


Също така предприети са действия за възстановяване на централизираните търгове за закупуване на лекарства от болничната помощ през Министерството на здравеопазването. 


Фондът за лечение на деца ще се финансира не за сметка на здравни вноски, а за сметка на трансфери на Министерството на здравеопазването. 


Това бяха акцентите в изказването на зам.-министъра на здравеопазването Жени Начева.  Тя осведоми присъстващите, че общинските болници формират 15% от ресурса на Здравната каса за 2017 година, като той се запазва такъв и през настоящата година, или това са разходи в размер на около 265 милиона лева.  


За 2018 година общинските лечебни заведения ще получат допълнително 31 милиона лева от Министерството на здравеопазването за заплащане на лечение на туберкулоза, за психиатрия, ТЕЛК, Спешна медицинска помощ и така наречената методика за труднодостъпни райони. 


Към зам.-министър Начева бе отправен въпрос как ще се стимулират специалистите в болницата, след като няма да се актуализират цените на клиничните пътеки, а от следващата година се очаква ръст на минималната работна заплата с 10 на сто. Според лекари цените на клиничните пътеки би трябвало да се увеличат минимум с 15 на сто, за да има пари за заплати на работещите в болничната помощ.


Зам.-министър Начева отговори, че дейността на общинските болници трябва да бъде насочена към дейности и функции, които осигуряват оптимално тяхното функциониране, а не да надскачат стандарти, функции и дейности, за които те нямат капацитет и не могат да реализират. 


Друг наболял проблем в почти всички общински болници, който ще доведе до промени в нивата им на компетентност, е кадровият. Те няма да могат да отговорят на стандартите, което означава, че ще сключат договори за по-малък брой клинични пътеки. Тези клинични пътеки ще бъдат с малка стойност, а това, от своя страна, ще затрудни лечебните заведения да отговорят на минималната работна заплата и на пропорционалното увеличение на заплатите. Това каза д-р Красимира Ковачка – управител на болницата в Самоков. Тя сподели, че от осем години Община Самоков има програма, по която поема изцяло таксите за обучение на желаещите да следват медицина, за да осигури кадри за местната болница, въпреки това кандидати няма. В момента по тази програма се финансира обучението на трима студенти по медицина. Те са назначени като санитари в самоковската болница, за да могат да си плащат пътните и други разходи по следването.


По време на дискусията бе поставен въпроса за отлива на лекари-специалисти от болниците. Те предпочитат да работят в доболничната помощ, където заплащането е много по-добро. Така например в Силистра кардиолозите получават средно по 9 000 лева на месец. 


Медицински сестри, работещи в интензивен сектор, също напускат болниците и отиват да работят в учебните заведения, тъй като там няма да бъдат толкова натоварени и ще получават по-високи възнаграждения. По думи на управителя на ботевградската болница - д-р Китанов, Спешна помощ също “краде“ лекари и медицински сестри от болниците, но на тях не им е там мястото.  


По отношение на заплатите в болниците, Жени Начева, заяви: “Няма как да определяме заплати при положение, че всеки ръководител на болница си има собствени правила за това. Особено в сферата на здравеопазването нещата са по-различни, отколкото във всички останали сфери. Постоянната част е 30%, променливата – 70%, а би трябвало да е точно обратното по мое виждане. Никой не може да му хване края какви са истинските нива на заплатите и да ги съпостави, поне в сферата на здравеопазването, в болничната помощ. Правила съм такива опити, там диспропорциите са огромни.“.