Все по-популярни в страната стават измамите, в които се искат големи суми пари под предлог, че е настъпило пътно-транспортно произшествие, а по този начин могат да се предотвратят последствията за “извършителя”. Най-често се обаждат лица, които се представят за адвокати и съобщават, че ваш близък е причинил катастрофа, при която има починали или тежко ранени хора. Той иска много спешно определена сума пари, за да направи така, че вашият близък да избегне тежко наказание.

Броят на измамените по този начин хора в страната нараства всеки ден. Много често жертвите изгарят с по няколко хиляди лева.
В тази връзка от РПУ-Ботевград умоляват гражданите, ако получат подобно телефонно обаждане, първо да направят справка на тел. 166 или в най-близкото поделение на МВР.