"Ще блокирам всеки бизнес план на ВиК-София, с който се увеличава цената на водата за гражданите от Софийска област. Цената на водата в Софийска област се определя от ВиК-София ЕООД, въз основа на изработен от тях бизнес план. Такъв в областна администрация на Софийска област все още не е постъпил. Но има индикации за повишението на водата в областта, което няма да бъде допуснато от мен", казва Илиан Тодоров в ново съобщение до медиите.


"На 20.08.2018 г по време на работна среща на областния управител и председател на Асоциация ВиК на обособена територия в мое лице, обслужвана от ВиК – ЕООД – София, и кметове на общини от областта с Малина Крумова – тогава заместник-министър на МРРБ, управителят на ВиК ЕООД – София  Никола Нитов заявява: „В областта има над 240 села и 130 помпени станции, дружеството има 600 човека персонал, имаме ел.разходи, образно казано, ако дружеството харчи 1,50, изкарва 1 лв. При тази цена на водата дружеството затъва. В бъдещия бизнес-план има заложени инвестиции за всяка община. Социално поносимата цена се очертава около 3,15 лв.“  Изказването е записано в протокола от срещата", се казва още в съобщението. 


За сведение, сега цената на гравитачната водата в гр. Долна Баня  е 0,78 лв, а в гр. Костенец -  0,78 лв.


"Докато съм областен управител на Софийска област и представител на държавата, като председател на Асоциацията по ВиК ще блокирам пътя на всеки бизнес план към КЕВР, с който се увеличава цената на водата", категоричен е областният управител. 


На предстоящото извънредно заседание на Общото събрание на АВиК, което ще се проведе на 13.11.2018г., Илиан Тодоров ще постави като основен въпрос цената на водата в областта.