На 27 ноември 2018 г. (вторник) ще се състои обществено обсъждане на идейния проект за благоустрояване на ЖК "Васил Левски" /Новия Изток/. Срещата ще се проведе от 18 часа в зала „Орханиец” на Исторически музей Ботевград. Заинтересованите жители на квартала и общината ще имат възможност да изразят мнения и да направят предложения по идейната разработка.


На срещата ще присъстват: Иван Гавалюгов - Кмет на Община Ботевград, Георги Джотолов - главен архитект на общината, арх. Мариела Андреевска - автор на идейния проект и представители на общинската администрация.


Подробна и систематизирана информация за проекта може да се намери на следния линк: https://iztokaproject.wixsite.com/iztoka