Общинската администрация е внесла в местния парламент докладна записка, с която предлага да бъде предоставено свободно помещение, част от кварталния клуб в кв. „Саранск“, на Районно управление на МВР – Ботевград. То ще бъде използвано за разкриване на приемна на полицията. Това се прави с цел подобряване на организацията по осигуряване на обществения ред в северната част на Ботевград. Помещението е с площ 11,2 кв.м. и ще бъде отдадено безвъзмездно за срок от 10 години.


Тъй като имотът е публична общинска собственост, отдаването му става с решение на Общинския съвет. Гласуването ще се състои на ноемврийската редовна сесия, насрочена на 28 ноември /сряда/.