От 1 декември Община Ботевград осигурява трудова заетост на 20 безработни лица с трайни увреждания по проект „Обучения и заетост“ по ОП РЧР с бенефициент Агенция по заетостта.


16 от тях ще работят като чистач/хигиенист в Ботевград и селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково и Новачене, а 4 като помощник-възпитател в детски градини за период от 24 месеца. 


По проекта са осигурени 292 828,80 лева за заплати и осигуровки на служителите. 


Общината ще бъде работодател и на други две безработни лица с трайни увреждания по Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания към Агенцията по заетостта, които за срок от две години ще получават минимална заплата и осигуровки от държавния бюджет.