140 нови работни места ще бъдат разкрити в Софийска област в рамките на проекта „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Бройките ще бъдат разпределени между 10 общини, подали заявления до Междуведомствената комисия към Министерски съвет.

Възможността идва благодарение на увеличението на бюджета на проекта, което цели да бъдат усвоени всички евросредства от предходния програмен период, като това стане в рамките на две години от неговото изтичане. Това поясни областният управител Росица Иванова пред членовете на Комисията по заетостта  към Областния съвет за развитие, които заседаваха днес. 


„След като отчетохме високата безработица в Софийска област, промяната на климата и проблемите, които създават валежите и наводненията, Областната администрация категорично реши да кандидатства за тези 140 работни места и да насочи човешки ресурс към отстраняването на щетите и превенцията на бедствия, допълни Иванова.
 


356 работни места предоставя програмата на Софийска област, като 40 процента са за Областната администрация, обясни Иво Иванов – заместник-директор на Регионалната служба по заетостта. Те бяха разпределени между 10 общини, както следва: Ихтиман – 15, Костенец – 10, Долна баня – 30, Своге – 15, Костинброд – 10, Драгоман – 10, Пирдоп – 10, Копривщица - 30, Елин Пелин – 5, Мирково – 5. Бройките се отпускат на тези общини, тъй като те са подали заявления до Междуведомствената комисия към Министерския съвет, уточни Областният управител.


Участието на Софийска област в програмите за заетост е наложително, предвид високите нива на безработица, продължи изложението си г-н Иванов. Той представи статистика, според която към края на месец май безработицата в региона е 12.7%, което е лек спад – с 0.78 на сто спрямо нивата й от миналата година. По-високи от средните за страната обаче са нивата на безработица сред младежите, хората в неравностойно положение, по-ниско квалифицираните и образовани кадри и трайно безработните в Софийска област.


Нов акцент в европейските програми е хората, които намират заетост чрез тях, да придобиват някакви умения и нагласи да търсят работа самостоятелно, да повишават квалификацията си и да не разчитат единствено на подобни проекти, каза още Иво Иванов. Той представи накратко новите възможности, предвидени в програмния период 2014-2020 г.