От 10.12.2018 г. започват ежегодните срещи на кмета на Ботевград - Иван Гавалюгов, с жители на града и селата в общината, съобщиха от общинската администрация.


По време на тези срещи ще бъдат отчетени извършените дейности в съответните населени места през 2018 г.


Присъстващите ще могат да задават своите въпроси към кмета и придружаващите го служебни лица, както и да отправят предложения за какво приоритетно трябва да се предвидат средства в бюджета на общината за следващаа година.   


Срещите са отворени за всички граждани. Те ще се проведат по график, който публикуваме: 


10.12.2018 г.:


09:30 ч. - с. Краево / място: Пенсионерски клуб


11:00 ч. - с. Рашково / място: Пенсионерски клуб


17:30 ч. - с. Литаково / място: Пенсионерски клуб


11.12.2018 г.:


09:30 ч. - с. Радотина / място: Пенсионерски клуб


11:00 ч. - с. Гурково / място: Пенсионерски клуб


17:30 ч. - с. Врачеш / място: НЧ „Събуждане 1895“


12.12.2018 г.:


09:00 ч. - с. Липница / място: Пенсионерски клуб


10:30 ч. - с. Елов дол / място: Пенсионерски клуб


12:00 ч. - с. Боженица / място: Пенсионерски клуб


13.12.2018 г.:


17:30 ч. - с. Трудовец / място: Пенсионерски клуб


14.12.2018 г.:


17:30 ч. - с. Скравена / място: Пенсионерски клуб


17.12.2018 г.:


17:30 ч. - с. Новачене / място: Кметство /Ритуална зала/


18.12.2018 г.:


18:00 ч. – Ботевград / място: Исторически музей


* В случай на промяна в деня или часа на предстоящата среща, жителите ще бъдат информирани своевременно чрез медиите и чрез съответните кметства.