На 10.12.2018 г. /понеделник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе двадесето заседание на Консултативен съвет по въпросите на туризма. Заседанието ще протече по следния дневен ред:


• Промяна в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе.


• Отчет за изпълнението на Плана за развитие на туризма в Община Етрополе през 2018 г.


• Приемане на план за развитието на туризма в Община Етрополе през 2019 г.


• Разни