На 13.12.2017 г. /сряда/ от 13:00 часа в заседателната зала /втори етаж/ на Общинска администрация ще се проведе осемнадесетото заседание на Консултативния съвет по туризъм в община Етрополе при следния дневен ред:


13.12.2017 г. – 13:00 часа


1. Промяна в състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Етрополе.


2. Отчет за изпълнението на Плана за развитие на туризма в Община Етрополе през 2017 г.


3. Разни.