Община Етрополе подаде проектно предложение за обект: „Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“/Старата детска градина „Сашка“/ по проект „Красива България“, Мярка М02  „Подобряване на социалната инфраструктура”, който  е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и ежегодно се финансира от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта.
Общата стойност на проекта е 351 582 лева и е със съфинансиране от кандидата.
ПРЕДВИЖДАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
• Изграждане на 5 детски площадки за игра за различни възрастови групи – една в близост до централния вход на детската градина и още четири – във вътрешния двор. Площадките ще бъдат изградени върху удъропоглъщаща настилка. Предвижда се доставка и монтаж на общо 26 нови детски съоръжения.
• Оформяне на плочник с дървени перголи и чешма.
• Изграждане на нови пешеходни алеи.
• Презатревяване на зелените площи.
• Засаждане на широколистни и иглолистни дървета.