Кметът на общината Иван Гавалюгов се срещна вчера с жители на селата Радотина и Гурково. Иван Гавалюгов отчете пред присъстващите изпълнените обекти и дейности, както и размера на разходваните средства, осигурени от собствени приходи на общината, за двете населени места.


Реализираните дейности през тази година в Радотина са близо 20 000 лева, като от тях 12 050 лева са вложени в ремонт на НЧ „Трифон Христовски 1906“., а останалите – в аварийно възстановяване на трошенокаменни настилки в махала „Лага” и текущ ремонт на трошенокаменна настилка по ул. „Дръстила”.  


Вложените общински средства в село Гурково възлизат на 32 100 лева. В това число: ремонт в сградата на кметството и НЧ „Просвета 1927“ – 16 100 лв., изкърпване на дупки по пътната мрежа на селото – 6 000 лв., ремонт на водохващане – 5 000 лв. и ремонт на храм „Св. Иван Рилски“ – 5 000 лв.


Еднократна финансова помощ за Великден са получили 2-ма души от Радотина. Услугата „Топъл обяд” е предоставена на 6 жители на същото село и на 13 от Гурково. Личен асистент ползва един жител на Радотина. Безплатен профилактичен преглед, финансиран от общината, са преминали 18 жители на Радотина и 1 от Гурково. Това съобщи още кметът Гавалюгов по време на срещите в двете села.


На присъстващите на двете села бе предоставена възможност да поставят въпроси и да направят предложения за обекти, които да бъдат включени в инвестиционната програма на общината за 2019 год.