Днешната предизборна обиколка на кандидата за кмет на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, и кандидати за общински съветници от листата на ПП МИР включваше селата Краево, Рашково и Радотина. В обръщението си към жителите и на трите села Иван Гавалюгов заяви, че няма да поема пред тях ангажименти, които не може да изпълни, както и че ще продължи да бъде честен и добросъвестен в своите дела. Гавалюгов посочи, че натрупаният опит и свършеното през последните осем години, нерешените проблеми и перспективите занапред са го мотивирали да се кандидатира отново за кмет на община Ботевград. 


В хода на днешните срещи се откроиха няколко проблема, характерни за повечето от малките населени места в общината и отдалечените им махали. Първият от тях е лошото качество на питейната вода, което тече от чешмите и нейната цена. Според жителите и на трите села резервоарите им са пълни с кал и пясък, както и  не са поддържат адекватно от ВиК – София . Преди да направи разяснения по темата за увеличената цена на водата, Иван Гавалюгов припомни на хората стъпките, предприети от Общината в изпълнение на държавната политика във ВиК сектора, а именно приемането на Община Ботевград за член на Асоциацията по ВиК – София област и предоставяне на общинската ВиК инфраструктура за стопанисване и управление на „ВиК“ ЕООД – София, както и възможностите, които произтичат за кандидатстване по проекти за подмяна на водопроводи и изграждане на канализационни мрежи.


Слабото напрежение в електрическата мрежа се оказа също сериозен проблем и в трите села, особено в по-отдалечените махали.


На срещите в Радотина и Рашково беше повдигнат и проблемът с огромния трафик по ремонтирания път Ботевград-Литаково-Ребърково и високата скорост на автомобилите. Жителите и на двете села не са доволни от извършения ремонт от АПИ и че тротоарите са оставени в безобразно състояние.


Утре – 10 октомври, кандидатът за кмет на Община Ботевград - Иван Гавалюгов, и представители на листата с кандидатите за общински съветници от ПП МИР ще проведат среща с избиратели в Пенсионерски клуб „Детелина“. Срещата ще се състои от 10:00 ч.


Ето и програма с предстоящите срещи до края на кампанията: 


13.10 в Новачене – Пенсионерски клуб - 09:30 ч.;


16.10 в Врачеш – Пенсионерски клуб – 09:30 ч.;


17.10  в Скравена – Пенсионерски клуб – 09:30 ч.;


18.10 в Литаково – Пенсионерски клуб – 09:30 ч.;


19.10 в Трудовец – Пенсионерски клуб – 09:30 ч.;


20.10 в Скравена – НЧ „19 февруари 1906 г.“ – 18:00 ч.;


21.10 в Ботевград – в.з Зелин (при магазина) – 11:00 ч.;


21.10 в Ботевград – кв. “Север“, пред бл.11 – 16:30 ч.; 


22.10 в Ботевград – Среща кв. “Иван Вазов“ (Стария Изток, минипарк) - 11:00 ч.;


22.10 в Ботевград – Среща кв. “Васил Левски“ /Новия Изток/ - градинката пред бл.50 - 16:30 ч; 


23.10 в Новачене – НЧ „Правда 1905“ – 18:00 ч.;


24.10 в Литаково - НЧ „Светлина 1900“ – 18:00 ч.;


25.10 в Врачеш – НЧ „Събуждане 1895“ – 18:00 ч.;


26.10 в Трудовец – НЧ „Н. В. Ракитин 1890“ – 18:00 ч.;


27.10  в Ботевград – НЧ „Христо Ботев 1884“ – 18:30 ч. – Официално закриване на кампанията. 


МИР - Ботевград ще участва с №63 в бюлетината на Местните избори на 29 октомври 2023 г.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!