С по пет кубика дърва за огрев да бъдат подпомогнати 10 души – ветерани от войната и военноинвалиди, а по три да получат двама социално слаби, предлага главният специалист във Военния клуб - Георги Стефанов Георгиев. Той е внесъл докладната в общинската администрация. От своя страна кметът на общината Иван Гавалюгов я внася за гласуване в местния парламент, като предлага да бъдат отпуснати 4 500 лева от собствени приходи на общината за закупуване на 56 кубика дърва за огрев, които да бъдат предоставени на нуждаещите се.