Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява гражданите, че от 1 януари 2019 г. заплащането на глобите по Закона за движението по пътищата по наказателни постановления и фишове, съставени за нарушения, установени на място, се извършва по сметка
BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
 BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД и се администрира от Главна дирекция „Национална полиция“.


Сметката, по която се плащат глобите по електронни фишове за нарушения на Закона за движението по пътищата, свързани със скоростните режими (серия „К“), не е променяна.
BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
 BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението.
Сметката е открита в БНБ и се администрира от дирекция „Планиране и управление на бюджета“ – МВР.


От 1 януари 2019 г. глобите по електронни фишове (серия „Г“) и по наказателни постановления, издадени за нарушения на Кодекса за застраховането, се заплащат по сметка
BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
 BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в „Обединена българска банка“ АД.


Всички глоби за нарушения на Закона за движението по пътищата може да бъдат заплатени чрез терминални устройства ПОС в структурите на МВР. Пълният списък на структурите може да намерите тук. /Виж сайта на Дирекцията/.
Повече информация за реда и начина на плащане на глоби по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането може да прочетете да прочетете  тук. /Виж сайта на Дирекцията/.