В общината е постъпило инвестиционно предложение от Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници”, създало Националното училище по роботика. Намерението на неправителствената организация в обществена полза, оглавявана от инж. Александър Чобанов, е да превърне бившето училище в Липница в обучителен център по иновативни образователни дисциплини: „Обучителна роботика”; „Математическа логика”, „Програмиране на роботизирани системи”. Учениците, които ще се подготвят в тази база, ще участват в международни конкурси, олимпиади и състезания. Също така се предвижда да се провеждат курсове и обучения по професии, традиционни за региона – бъчварство, дърводелство и други. Подготовката ще се провежда през почивните дни и училищните ваканции. 


Във връзка с реализирането на тези намерения от Сдружението заявяват желание да ползват безвъзмездно базата на бившето училище в Липница за срок от 10 година, като се задължават да извършат ремонт на покрива и да поддържат сградата. 


Имотът е с урегулирана площ от 3 600 квадратни метра, заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 550 квадратни метра и разгърната застроена площ от 1 100 квадратни метра. Тя е построена през 1963 год. 


Това се посочва в докладната, с която общината предлага на местния парламент да даде съгласие да се учреди на Сдружение „Математици, информатици и роботици без граници” безвъзмездно право на ползване върху недвижимия имот – частна общинска собственост. Предложението е включено в дневния ред на извънредното заседание на ОбС, насрочено за 17 януари. 


Сдружението е със седалище в Пловдив. То обединява учени, преподаватели и бизнесмени, чиято дейност е насочена към създаване на бъдещи роботици, които да реализират роботизираната индустрия в България.