Няколко въпроса постъпиха по време на общественото обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград, което се проведе вчера в залата на Историческия музей. 


Общинският съветник от ГЕРБ Дамян Маринов се поинтересува защо няма предвидени средства за ВиК инфраструктурата в село Краево. Той попита още дали ще бъде извършена реконструкция на зеленчуковия пазар, като посочи, че за това има решение на Общинския съвет, а в бюджета на общината за тази година са предвидени средства за ремонт на тротоарните настилки покрай улица “Свобода“. На първия въпрос кметът отговори, че към момента няма сигнали за проблеми по водопроводната мрежа в Краево, но ако се явят такива, ще бъдат отпуснати средства за разрешаването им. От отговора му на втория въпрос стана ясно, че зеленчуковият пазар не е включен като отделен обект, но на БКС е възложено да извърши ремонт на съществуващите маси и навеси. Освен това пазарът ще бъде осветен. Поръчана е тоалетна. Паркингът зад пазара ще бъде асфалтират, ще се извърши и ремонт на обществената чешма.  


“С моя заповед ще бъде утвърдена схема на разполагане на търговските площи в самия пазар, защото смятам, че към момента нещата там не са добре организирани. Желанието ни е основно и приоритетно да се използват изградените маси на пазара, а не местата около тях, около чешмата и по тротоарите. Съответно ще има и промяна в Наредбата за таксите за ползване на зеленчуковия пазар“, съобщи Иван Гавалюгов. Той съобщи още, че се предвижда затваряне на ул. “Свобода“ в района на пазара. 


Дали ще се сключват нови договори за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, попита ботевградчанка. Кметът отговори, че се очаква през 2019 год. да стартира вторият етап от Националната програма. По негови думи, има сериозен интерес от страна на местните жители. Към момента в общината са подадени 50 заявления за саниране, а регистрираните сдружения на собствениците в жилищни сгради са около 100.


Следващият въпрос бе отправен от адв. Христо Якимов. Той се поинтересува какво ще се случи със средствата в размер на 212 000 лева, предвидени за подмяна на водопроводи на територията на общината, ако през тази година активите на ВиК Бебреш бъдат прехвърлени за стопанисване и управление на ВиК – София. Кметът обясни, че заложените средства не се превеждат на общинското търговско дружество, а от тях се изплащат реализирани от ВиК Бебреш обекти.


Мирослав Йорданов – ръководител на младежкия театрален състав, постави въпроси, свързан с изграждането на приют за кучета. В отговор Иван Гавалюгов съобщи, че е възложено проектиране. Той съобщи още, че по думи на проектанта индикативната стойност на проекта е малко над 200 000 лева. Толкова ще струва неговата реализация. 


Председателят на Сдружението на онкоболните “Сила на духа“ – Елисавета Митушева зададе два въпроса, които е внесла и в писмен вид в общината. Единият бе за монтиране на спирка на ул. “Божко Божилов“, където хората чакат автобуса за Зелин, а другият – за асфалтиране на пътя до оброка на Света Богородица в местността “Голия рът“, където всяка година на 15 август - Голяма Богородица, се събират стотици жители и гости на общината.  


Преди да даде думата на гражданите, кметът Иван Гавалюгов представи проектобюджета, като обърна внимание на това, че и тази година в бюджета са заложени сериозни приходи от собствени средства на общината, което е обусловено от добрата събираемост, постигната през 2018 год., и от някои промени в данъчните ставки, най-вече промяната в налога за автомобилите. Той се спря на конкретни цифри в приходната част на бюджета, като обобщи, че очакваните данъчни постъпления през 2019 год. – 3 195 000, съставляват 30% от общия размер на планираните постъпления от собствени средства на общината, а неданъчните, сред които общински такси, приходи и доходи от собственост, постъпления от продажба на нефинансови активи и други - 70%. 


"По отношение на очакваните приходите от централния бюджет, има увлечение, и то е най-чувствително в перо “Образование“, посочи кметът Гавалюгов. 13 489 862 лева са предвидени за образованието в Община Ботевград през настоящата година. 


Иван Гавалюгов се спря на по-големите обекти в инвестиционната програма, които ще бъдат реализирани със собствени средства и със средства по европейски проекти на общината, както и на тези, включени в списъка за текущи ремонти. Кметът подчерта, че обектите, които през настоящата година ще бъдат изпълнени в селата, са предложени от кметовете на съответните населени места. 


Проектобюджет на Община Ботевград за 2019 година