Със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова, считано от 1 януари 2019 год., в Ботевград е открит Дневен център за деца и младежи с увреждания като делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места. По искане на Община Ботевград от Дирекция "Социално подпомагане" е изготвена и предоставана справка, от която е видно, че към 7 януари са постъпили 30 заявления за издаване на направление за ползване на услугата. Това е поводът общината да изпрати незабавно до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков жалба срещу заповедта на изпълнителния директор на АСП в частта, отнасящата до капацитета, т.е той да бъде увеличен от 20 на 40 места. 


Единният разходен стандарт за един потребител е 7 398 лева. Поради недостатъчното финансиране на дейността, за пълното обезпечаване и осигуряване на услуги на всички нуждаещите се е необходимо за бюджетната 2019 год. да се дофинансира дейността на Дневния център за деца и младежи с увреждания със собствени средства на общината в размер на 20 000 лева. 


Това пише в докладната, с която на предстоящата извънредна сесия Община Ботевград ще поиска съгласието на ОбС за: отпускане на сумата; във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” да бъде обособено звено „Дневен център за деца и младежи с увреждания” към Община Ботевград, финансирано от държавата, считано от 1 януари 2019 год.;  утвърждаване на числеността на персонала в звеното с двадесет и половина щатни двойки от 1 януари 2019 год. и от 1 февруари 2019 год.