Община Ботевград получи отказ от Министерството на труда и социалната политика за финансиране на допълнителните бройки в Дневния център за деца и младежи с увреждания. Оправданието е, че в държавния бюджет са предвидени средства за 20 потребители на услугата, а не за 40, каквото е искането на общината. 


Припомняме, че със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – Румяна Петкова, считано от 1 януари 2019 год., в Ботевград е открит Дневен център за деца и младежи с увреждания като делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места. По искане на Община Ботевград от Дирекция "Социално подпомагане" е изготвена и предоставана справка, от която е видно, че към 7 януари са постъпили 30 заявления за издаване на направление за ползване на услугата. Това е поводът общината да изпрати незабавно до министъра на труда и социалната политика Бисер Петков жалба срещу заповедта на изпълнителния директор на АСП в частта, отнасящата до капацитета, т.е той да бъде увеличен от 20 на 40 места. Както споменахме по-горе в текста, искането на общината обаче няма да бъде удовлетворено. 


Дневният център за деца и младежи с увреждания  бе открит на 1 септември 2017 година по спечелен проект на общината със срок на реализация до 31 декември 2018 год. След това общината предприе съответните стъпки за продължаване на социалната услуга като делегирана от държавата дейност. 


В рамките на проекта Центърът се посещаваше от 40 деца и младежи, които ползваха кинезитерапия, арттерапия, социална, психологическа и педагогическа подкрепа, конна езда, както и индивидуализирана грижа и подкрепа от помощник-възпитали, детегледачи и социален асистент. За потребителите на целодневна и полудневна грижа бе осигурено хранене чрез кетъринг.


„За пореден път заявявам, че родителите на деца с увреждания могат да бъдат спокойни, че тази услуга ще продължи да функционира в пълния си вид. Тя ще бъде предоставена, както и до момента, само че общината ще я дофинансира. Много ни се искаше държавата да намери средства за цялостна издръжка на този дневен център, но в бюджета за 2019 година, така ни беше отговорено, са предвидени средства само за 20 потребители. А желаещите са два пъти повече. Така че общината ще покрие със собствени средства разликата, за да може децата и младежите с увреждания да получат необходимите грижи”, коментира кметът Иван Гавалюгов.