На 30.01.2019г. в Народно читалище „Иван Вазов“ – гр. Костинброд се проведе областния етап от Националния конкурс „Пожарникар на годината“ по различни направления и категории.
Гости на събитието бяха заместник-областният управител на София област Николай Николов, комисар Тодор Бразилов – Началник-„Национален оперативен център“ при ГДПБЗН – МВР, комисар Георги Гатев – Началник-отдел „Пожарогасителна и спасителна дейност“ и „Дейност с доброволните формирования“, старши комисар Николай Спасов – Директор на ОДМВР – София, началници на Районни служби ПБЗН от София област, служители на РДПБЗН - София и граждани.
Номинираните служители от РСПБЗН на Софийска област за Първи етап на НК “Пожарникар на годината" и „Отличени в НК „Пожарникар на годината“ за 2018 г. са, както следва:


В категория „Пожарникар на годината“:
направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:
- младши инспектор Стоян Стефанов Спасов - старши пожарникар в PСПБЗН - Своге;
- младши експерт Ангел Людмилов Згуров - командир на екип в РСПБЗН - Правец;
Пожарникари на годината от направление „Превенция“, осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях - не бяха излъчени кандидати.


За конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението бяха наградени представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани:
г-н Трайко Андреев Младенов - Кмет на община Костинброд; членове на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях:


За номиниране в категория „Отличени в областния етап на „НК Пожарникар на годината“ за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението са отличени членовете от Доброволно формирование „Етрополе“ към община Етрополе
1. Тодор Петров Тодоров;
2. Валентин Димитров Тодоров;
3. Боян Мирославов Ангелов.
Те бяха наградени от комисар Георги Гатев.
Отличените мъже са за съвместна спасителна операция по изваждане на бедстващо домашно животно-теле, от дълбока скална пукнатина в трудно проходим горски терен. Спасителната операция продължила цели 7 часа.
В състава на Доброволното формирование членуват 13 души / алпинисти, пещерняци, свещеник и пенсионери пожарникари/.


Класираните на първо място са предложени за участие във втория етап на НК „Пожарникар на годината“ за 2018 г., както следва:


В категория „Пожарникари на годината от направление „Пожарогасителна и спасителна дейност“:
- подраздел за държавни служители категория „Д“ и „Е“: младши инспектор Стоян Стефанов Спасов - старши пожарникар в РСПБЗН - Своге;


В категория „Отличени в НК „Пожарникар на годината“ за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението бяха отличени:
- представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани: г-н Трайко Андреев Младенов - Кмет на община Костинброд;
- членове на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях:
-членовете на доброволното формирование към община Етрополе: Тодор Петров Тодоров; Валентин Димитров Тодоров и Боян Мирославов Ангелов.


Източник: сайта на Община Костинброд


Напомняме, че като част от дейността на доброволното формирование към община Етрополе беше и спасяването на бедстващото животно, за което писахме преди няколко дни. За тази си постъпка те получиха наградата, за която става въпрос по-нагоре в този материал. 
Колкото и негативни да бяха отзивите във форума под материала, все пак това си е една благородна човешка постъпка, която показва и любовта на българина към животните въобще и в частност към домашния добитък – бил той собствен или чужд.
В подкрепа па тяхната постъпка качваме и клипа, който не можахме да качим с предишния материал.