Община Ботевград обяви публична поръчка за набиране на оферти от фирми, които да изготвят техническия проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград. Прогнозната стойност на поръчката е 69 999 лв. Офертите ще се приемат до 12 февруари, а на следващия ден – 13 февруари – ще бъдат отворени. Избраният изпълнител трябва да внесе гаранция от 3% от стойността на договора /без ДДС/. 


Изготвянето на технически проект е първата стъпка от процедурата преди да се пристъпи към цялостен ремонт на здравното заведение.