Областна администрация на Софийска област, сдружение „Дива Земя“ и Национална спортна академия събират на 1 юни талантливи деца от всички области в България в инициативата Национална Асамблея „Земята на децата“. Инициатор на събитието е сдружение „Дива Земя“, провежда се под патронажа на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров, а НСА е партньор.


Децата ще имат възможност да участват в спортни състезания, щафетни игри, художествен пленер. Проявата ще има конкурсен характер. В художествената част ще бъдат застъпени теми като: „Пленерен пейзаж“, „Натюрморт – Рецептите на баба“, както и свободно избираема тема.


Национална асамблея „Децата на Земята“ се организира за първи път и няма аналог. Тя има за цел да обедини децата от цялата страна, които ще бъдат поощрени да се занимават с изкуство и да покажат възможностите пред по-широка публика. Творбите на участниците ще бъдат изложени в експозиция след приключване на пленера и чрез тях ще бъде рекламирана самата инициатива.


Националната Асамблея „Земята на децата“ е продължение на съвместното сътрудничество между сдружение „Дива Земя“ и Областната администрация на Софийска област, скрепено със споразумение между двете страни.