Предстои обособяване на зона с платено паркиране на моторни превозни средства - „синя зона“, която ще обхване булевард „България“, малко след кръстовището му с ул. „Стамен Панчев“. Според общинското ръководство промените ще доведат до детайлна регламентация и регулация (ред, условия и цена) на режима за краткотрайно платено паркиране, режима на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците или наемателите на обособени жилищни имоти и режима на платено паркиране „служебен абонамент“ в централната градска част на Ботевград. По този повод от 20 дни на официалната интернет страница на Община Ботевград е качено обявление на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1. От предложените промени става видно, че таксата за паркиране в зоните за краткотрайно платено паркиране „синя зона” ще бъде 1,20 лева с вкл. ДДС за един час престой и ще се заплаща предварително.


Също така от общинската администрация обмислят идеята за въвеждане на еднопосочно движение по две отсечки на две улици в центъра на града. Едната част е по ул. „Свобода“ – от паркинга зад общината, до кръстовището с бул. „3 март“, като посоката на движение ще е към кръстовището. Другата еднопосочна отсечка се предвижда да е на ул. „Княз Ал. Батенберг“ – от кръстовището и с ул. „Славейков“ до паркинга зад общината, като тук посоката на движение е към паркинга.


Това предложение, както и идеята за обособяване на платена зона за паркиране в центъра на Ботевград, ще бъде внесено за решение на предстоящата сесия на Общинския съвет.